Hartelijk welkom op werkvergunning.lelystadairport.nl.

Sinds 1 april 2016 dient u voor het uitvoeren van werkzaamheden op het gehele luchthaventerrein (zoals bouwactiviteiten, graafwerkzaamheden, evenementen, onderhoudswerkzaamheden aan installaties) altijd vooraf schriftelijke toestemming te vragen aan de exploitant van de luchthaven. Deze verplichting geldt niet voor werkzaamheden die plaatsvinden binnen de muren van de eigen bedrijfsgebouwen.

Afhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden is bovendien een werkvergunning verplicht. Dit geldt sowieso in de volgende gevallen:

  1. De werkzaamheden worden (deels) uitgevoerd aan airside (uitgezonderd de eigen platformen)
  2. De werkzaamheden vallen (deels) buiten het eigen terrein van de aanvrager (bijv. deels op toegangswegen)
  3. Het betreft graafwerkzaamheden
  4. Het betreft werkzaamheden aan nutsvoorzieningen
  5. Het betreft werkzaamheden met kranen en/of hoogwerkers
  6. Het betreft kapwerkzaamheden aan bomen/struiken, en/of structurele snoeiwerkzaamheden
  7. Het betreft foto-, video- en/of filmactiviteiten, anders dan ten behoeve van particulier gebruik
  8. In geval van evenementen.

In alle overige gevallen is in beginsel geen werkvergunning vereist en kan worden volstaan met schriftelijke toestemming van de exploitant.

Op deze website kun u uw werkvergunning rechtstreeks digitaal aanvragen via de knop hieronder. De aanvraagtermijn is 72 uur voorafgaand aan de geplande werkzaamheden.

Ook kunt u de status van eerder ingediende aanvragen bekijken en wijzigingen doorvoeren tot het moment dat ze in behandeling zijn genomen.

Voor overige vragen zijn wij bereikbaar via het e-mailadres werkvergunning@lelystad-airport.nl of telefonisch via 0320-284791.